Raport ESPI

Rok 2021

Raport ESPI

24.08.2021

Raport ESPI nr 6/2021. Zawarcie Porozumienia o zmianie postanowień Term Sheet

Zobacz

Raport ESPI nr 6/2021. Zawarcie Porozumienia o zmianie postanowień Term Sheet

Raport ESPI

23.06.2021

Raport ESPI nr 5/2021. Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZ 22.06.2021

Zobacz

Raport ESPI nr 5/2021. Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZ 22.06.2021

Raport ESPI

2.06.2021

Raport ESPI nr 4/2021. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcjonariusza

Zobacz

Raport ESPI nr 4/2021. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcjonariusza

Raport ESPI

27.05.2021

Raport ESPI nr 3/2021. Zawarcie Term Sheet dotyczącego sprzedaży nieruchomości

Zobacz

Raport ESPI nr 3/2021. Zawarcie Term Sheet dotyczącego sprzedaży nieruchomości

Raport ESPI

26.05.2021

Raport ESPI nr 2/2021. Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Zobacz

Raport ESPI nr 2/2021. Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Raport ESPI

3.03.2021

Raport ESPI nr 1/2021. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcjonariusza

Zobacz

Raport ESPI nr 1/2021. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcjonariusza

Rok 2020

Raport ESPI

3.07.2020

Raport ESPI nr 5/2020. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZ

Zobacz

Raport ESPI nr 5/2020. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZ

Raport ESPI

2.06.2020

Raport ESPI nr 3/2020. Zawarcie aneksu do umowy kredytowej – zwiększenie finansowania

Zobacz

Raport ESPI nr 3/2020. Zawarcie aneksu do umowy kredytowej – zwiększenie finansowania

Raport ESPI

14.03.2020

Raport ESPI 2/2020. Informacja dotycząca wpływu ograniczeń w transporcie międzynarodowym na działalność spółki (COVID-19)

Zobacz

Raport ESPI 2/2020. Informacja dotycząca wpływu ograniczeń w transporcie międzynarodowym na działalność spółki (COVID-19)