Raport ESPI nr 2/2023. Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2023 roku

27.06.2023

Zarząd „Internity” Spółka Akcyjna przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2023 roku.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Pliki do pobrania: