Akcjonariat

Liczba posiadanych akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale/głosach

Piotr Grupiński razem z podmiotami powiązanymi w tym:

4 043 780

4 043 780

51.35%

Batna Trading Ltd.

1 854 510

1 854 510

23.55%

PMJ Propertties Grupiński Sp.J.

1 514 210

1 514 210

19.23%

Piotr Grupiński

675 060

675 060

8.57%

Piotr Koziński

1 010 400

1 010 400

12.83%

Porozumienie akcjonariuszy

– Karol Borkowski

– Monika Borkowska

– Filip Borkowski

880 000

880 000

11.18%

Porozumienie akcjonariuszy

– Kinga Kostyra-Grabczak

– Krzysztof Grabczak

395 195

395 195

5.02%

Suma – akcjonariusze
posiadający pow.5% głosów

6 329 375

6 329 375

80.38%

Pozostali akcjonariusze

1 544 968

1 544 968

19.62%

Suma

7 874 343

7 874 343

100.00%