Akcjonariat

Liczba posiadanych akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale/głosach

Piotr Grupiński razem z podmiotami powiązanymi w tym:

4 028 780

4 028 780

51.6%

Batna Trading Ltd.

1 854 510

1 854 510

23.55%

PMJ Propertties Grupiński Sp.J.

1 514 210

1 514 210

19.23%

Piotr Grupiński

660 060

660 060

8.38%

Piotr Koziński

1 010 400

1 010 400

12.83%

Porozumienie akcjonariuszy

– Karol Borkowski

– Monika Borkowska

– Filip Borkowski

880 000

880 000

11.18%

Suma – akcjonariusze
posiadający pow.5% głosów

5 919 180

5 919 180

75.17%

Pozostali akcjonariusze

1 955 163

1 955 163

24.83%

Suma

7 874 343

7 874 343

100.00%