Notowania

Data wprowadzenia akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:

16 grudnia 2008 roku

Notowania