Raport EBI

Rok 2024

Raport EBI

15.05.2024

Raport EBI nr 7/2024. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2024

Zobacz

Raport EBI nr 7/2024. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2024

Raport EBI

15.05.2024

Raport EBI nr 6/2024. RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA I KWARTAŁ 2024

Zobacz

Raport EBI nr 6/2024. RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA I KWARTAŁ 2024

Raport EBI

22.04.2024

Raport EBI nr 5/2024. Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Zobacz

Raport EBI nr 5/2024. Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Raport EBI

14.02.2024

Raport EBI nr 4/2023. RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ 2023

Zobacz

Raport EBI nr 4/2023. RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ 2023

Raport EBI

14.02.2024

Raport EBI nr 3/2024. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2023

Zobacz

Raport EBI nr 3/2024. RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2023

Raport EBI

25.01.2024

Raport EBI nr 2/2024. Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Zobacz

Raport EBI nr 2/2024. Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Raport EBI

3.01.2024

Raport EBI nr 1/2024. Podpisanie z firmą audytorską umowy na badanie sprawozdań za 2023 i 2024 rok

Zobacz

Raport EBI nr 1/2024. Podpisanie z firmą audytorską umowy na badanie sprawozdań za 2023 i 2024 rok

Rok 2023

Raport EBI

10.11.2023

Raport EBI nr 18/2023. RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ 2023

Zobacz

Raport EBI nr 18/2023. RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ 2023

Raport EBI

10.11.2023

Raport EBI nr 17/2023. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2023

Zobacz

Raport EBI nr 17/2023. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2023