Raport EBI

Rok 2022

Raport EBI

10.08.2022

Raport EBI nr 12/2022. RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA II KWARTAŁ 2022

Zobacz

Raport EBI nr 12/2022. RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA II KWARTAŁ 2022

Raport EBI

10.08.2022

Raport EBI nr 13/2022. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2022

Zobacz

Raport EBI nr 13/2022. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2022

Raport EBI

10.08.2022

Raport EBI nr 14/2022. RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA II KWARTAŁ 2022 – KOREKTA

Zobacz

Raport EBI nr 14/2022. RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ZA II KWARTAŁ 2022 – KOREKTA

Raport EBI

28.06.2022

Raport EBI nr 10/2022. Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 28 czerwca 2022

Zobacz

Raport EBI nr 10/2022. Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 28 czerwca 2022

Raport EBI

28.06.2022

Raport EBI nr 11/2022. Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok

Zobacz

Raport EBI nr 11/2022. Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok

Raport EBI

1.06.2022

Raport EBI nr 9/2022. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2022

Zobacz

Raport EBI nr 9/2022. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2022

Raport EBI

24.05.2022

Raport EBI nr 7/2022. INTERNITY GRUPA RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2021

Zobacz

Raport EBI nr 7/2022. INTERNITY GRUPA RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2021

Raport EBI

24.05.2022

Raport EBI nr 8/2022. INTERNITY RAPORT ROCZNY 2021

Zobacz

Raport EBI nr 8/2022. INTERNITY RAPORT ROCZNY 2021

Raport EBI

16.05.2022

Raport EBI nr 6/2022. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2022

Zobacz

Raport EBI nr 6/2022. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2022