Rada nadzorcza

Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Dwóch spośród członków Rady Nadzorczej powinno być osobami niezależnymi od Spółki. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:

Katarzyna Jasińska

jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 r. jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi własną kancelarię, specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym i rodzinnym.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki

Paweł Koziński

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie specjalizacja marketing. W latach 1994-2000 był dyrektorem marketingu i członkiem zarządu Farum S.A. bezpośrednio wpływając na rozwój i pozyskiwanie nowych technologii i produktów. W latach 2000-2006 związany z branżą wyposażenia wnętrz, uczestniczył w kierowaniu firmą Duscholux Polska Sp. Z O.O, pełniąc funkcje dyrektora regionu, a następnie dyrektora zarządzającego. Obecnie jest współwłaścicielem i osobą zarządzającą firm PB Komplex i KMG Sp Z O.O firm związanych z rynkiem wykonawczo – projektowym.

Andrzej Juszczyński 

pełni funkcje zarządcze Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w spółkach Track Tec S.A., Track Tec Koltram Sp. z o.o. oraz Contec Kromiss Sp. z o.o., dodatkowo pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Track Tec Construction Sp. z o.o.. Do końca września 2021 roku pełnił funkcję Wiceprezesa oraz Dyrektora Finansowego Boryszew S.A., do stycznia 2020 roku był Wiceprezesem i Dyrektorem Finansowym PESA Bydgoszcz. Wcześniej był Prezesem, Wiceprezesem lub Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za finanse w takich spółkach jak Polimeks-Mostostal, Eurolot czy Polska Grupa Górnicza. Przez wiele lat był związany z TP (później Orange Polska).

Jest menedżerem z doświadczeniem w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami, w których odpowiadał za obszary finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Nadzorował i realizował strategiczne projekty zarządzania zmianą, a także kierował zespołami odpowiedzialnymi za procesy dokapitalizowania, zmian właścicielskich czy refinansowania zadłużenia. Ma doświadczenie we współpracy z podmiotami zagranicznymi. Z sukcesami kierował negocjacjami w ramach wzajemnych rozliczeń polskich spółek i ich partnerów z rynków europejskich.

Pan Andrzej Juszczyński jest absolwentem Wydziału Matematyki UMCS w Lublinie, podyplomowych studiów w Szkole Głównej Handlowej, ESCP Europe Campus London Controlling Business School oraz Solvay Brussels School na kierunku Economics & Management.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki

Hubert Bojdo

jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (wydział Finansów i Bankowości) oraz Studiów doktoranckich (Instytut Stosunków Międzynarodowych) tej uczelni. Pracował w firmach konsultingowych (1997-2002 Arthur Andersen, 2002-2006 Deloitte) oraz firmach inwestycyjnych (Polski Bank Inwestycyjny S.A., Rubicon Partners S.A.). Od ponad 15 lat związany sektorem ochrony zdrowia zarówno jako inwestor, jak też menedżer (m.in. w latach 2016-2022 Prezes Zarządu Grupy Scanmed S.A., 2019-2022 Członek Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej przy Pracodawcach RP). Interesuje się rynkiem kapitałowym (licencjonowany makler papierów wartościowych), finansami przedsiębiorstw, posiada także doświadczenie w doradztwie transakcyjnym i strategicznym. Zasiada w radach nadzorczych spółek prywatnych i publicznych jako członek niezależny organów nadzoru.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki

 

Bartosz Andrzej Hamera

jest absolwentem UW Wydziału Prawa i Administracji. Od 1996 roku pracuje w PM Sport, wiodącej firmie dystrybucyjnej na rynku produktów sportowych w Polsce. Od 2009 jest współwłaścicielem tej spółki.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki