Raport ESPI

Rok 2022

Raport ESPI

27.07.2022

Raport ESPI nr 3/2022. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – częściowa zmiana

Zobacz

Raport ESPI nr 3/2022. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – częściowa zmiana

Raport ESPI

30.06.2022

Raport ESPI nr 2/2022. Zawiadomienie o transakcjach w trybie Art. 19 MAR

Zobacz

Raport ESPI nr 2/2022. Zawiadomienie o transakcjach w trybie Art. 19 MAR

Raport ESPI

28.06.2022

Raport ESPI nr 1/2022. Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZ 28.06.2022

Zobacz

Raport ESPI nr 1/2022. Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZ 28.06.2022

Rok 2021

Raport ESPI

29.10.2021

Raport ESPI nr 7/2021. Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży

Zobacz

Raport ESPI nr 7/2021. Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży

Raport ESPI

24.08.2021

Raport ESPI nr 6/2021. Zawarcie Porozumienia o zmianie postanowień Term Sheet

Zobacz

Raport ESPI nr 6/2021. Zawarcie Porozumienia o zmianie postanowień Term Sheet

Raport ESPI

23.06.2021

Raport ESPI nr 5/2021. Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZ 22.06.2021

Zobacz

Raport ESPI nr 5/2021. Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZ 22.06.2021

Raport ESPI

2.06.2021

Raport ESPI nr 4/2021. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcjonariusza

Zobacz

Raport ESPI nr 4/2021. Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcjonariusza

Raport ESPI

27.05.2021

Raport ESPI nr 3/2021. Zawarcie Term Sheet dotyczącego sprzedaży nieruchomości

Zobacz

Raport ESPI nr 3/2021. Zawarcie Term Sheet dotyczącego sprzedaży nieruchomości

Raport ESPI

26.05.2021

Raport ESPI nr 2/2021. Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Zobacz

Raport ESPI nr 2/2021. Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy