Raport ESPI

Rok 2024

Raport ESPI

24.05.2024

Raport ESPI nr 2/2024. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2024

Zobacz

Raport ESPI nr 2/2024. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2024

Raport ESPI

16.04.2024

Raport ESPI nr 1/2024. Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości – częściowa zmiana

Zobacz

Raport ESPI nr 1/2024. Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości – częściowa zmiana

Rok 2023

Raport ESPI

21.09.2023

Raport ESPI nr 5/2023. Istotna informacja dotycząca nieruchomości

Zobacz

Raport ESPI nr 5/2023. Istotna informacja dotycząca nieruchomości

Raport ESPI

21.07.2023

Raport ESPI nr 4/2023. Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości – częściowa zmiana

Zobacz

Raport ESPI nr 4/2023. Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości – częściowa zmiana

Raport ESPI

17.07.2023

Raport ESPI nr 3/2023. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – częściowa zmiana

Zobacz

Raport ESPI nr 3/2023. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – częściowa zmiana

Raport ESPI

27.06.2023

Raport ESPI nr 2/2023. Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2023 roku

Zobacz

Raport ESPI nr 2/2023. Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2023 roku

Raport ESPI

31.05.2023

Raport ESPI nr 1/2023. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2023

Zobacz

Raport ESPI nr 1/2023. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2023

Rok 2022

Raport ESPI

27.07.2022

Raport ESPI nr 3/2022. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – częściowa zmiana

Zobacz

Raport ESPI nr 3/2022. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – częściowa zmiana

Raport ESPI

30.06.2022

Raport ESPI nr 2/2022. Zawiadomienie o transakcjach w trybie Art. 19 MAR

Zobacz

Raport ESPI nr 2/2022. Zawiadomienie o transakcjach w trybie Art. 19 MAR