Raport ESPI nr 4/2024. Zawiadomienie – znaczny pakiet akcji (porozumienie akcjonariuszy)

24.06.2024

Zarząd Internity S.A.  informuje, że wpłynęło do Spółki zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji przez porozumienie akcjonariuszy. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że akcjonariusze objęci porozumieniem posiadają 395 195 akcji Spółki, co stanowi 5,0188% ogółu akcji i głosów.