Raport ESPI nr 1/2024. Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości – częściowa zmiana

16.04.2024

W nawiązaniu do Raportu 4/2023 Zarząd Internity S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 15 kwietnia 2024 podpisał aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży wszystkich działek należących do Spółki w Całowaniu gmina Karczew oraz umowę inwestycyjną. Strony ustaliły cenę sprzedaży działek na 17.718.100 złotych netto pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód administracyjnych przez Kupującego, a termin umowy przyrzeczonej został przesunięty na 31 marca 2027 roku, chyba że warunki umowy spełnią się wcześniej. Spółka informuje, że uzyskano prawomocną i pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Obecnie jesteśmy w procesie uzyskiwania kolejnych potrzebnych decyzji i zgód.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z podpisaną umową inwestycyjną Spółka będzie uczestniczyć w inwestycji w projekt centrum logistycznego na działce w Całowaniu o powierzchni wynajmu około 90.000 m2. Maksymalna inwestycja Spółki w tym projekcie nie przekroczy kwoty 2.440.000 EURO. Całkowity koszt inwestycji szacowany na dziś wyniesie około 60.000.000 EURO. Spółka wraz z branżowym partnerem inwestycyjnym prowadzi obecnie rozmowy z funduszami inwestycyjnymi. Spodziewany termin oddania, co najmniej pierwszej części inwestycji to Q3 2026. Całkowity spodziewany i wynikający z budżetu umowy inwestycyjnej wpływ gotówkowy tj. sprzedaż działki oraz zysk z inwestycji brutto przypadający na Internity to przedział od 30.000.000 do 40.000.000 PLN.  Będziemy Państwa informować na bieżąco o istotnych zmianach i postępach w tym projekcie.

 

Zarząd podaje tę informację do wiadomości publicznej ze względu na jej potencjalny istotny wpływ na wyniki i sytuację majątkową Internity S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne