Raport ESPI nr 3/2022. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – częściowa zmiana

27.07.2022

Zarząd Internity S.A. uprzejmie informuje (w nawiązaniu do Raportu nr 7/2021), że w dniu 27 lipca 2022 roku Spółka jako Sprzedająca zawarła częściową zmianę do umowy przedwstępnej sprzedaży („Umowa”) dotyczącą sprzedaży całej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Całowanie gmina Karczew („działka”).

Strony, z uwagi na opóźnienia w procesie administracyjnym, przesunęły termin zawarcia umowy ostatecznej do 15 lipca 2023 roku (wcześniej 15 stycznia 2023 roku).

W przypadku spełnienia warunków transakcji, czyli uzyskania Pozwolenia na budowę oraz innych zgód administracyjnych cena sprzedaży została ustalona na kwotę 18,7 MLN PLN (wcześniej wariantowo miała wynosić 15,7 lub 18,7 MLN PLN).

Zarząd podaje tę informację do wiadomości publicznej ze względu na jej potencjalny istotny wpływ na wyniki i sytuację majątkową Internity S.A.”

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne