Raport ESPI nr 2/2022. Zawiadomienie o transakcjach w trybie Art. 19 MAR

30.06.2022

Zarząd Internity S.A. („Spółka” lub „Emitent’) informuje zgodnie z art. 19 ust. 3 MAR, że w dniu 30 czerwca 2022 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Prezesa Zarządu Spółki pana Piotra Grupińskiego o transakcjach na akcjach Emitenta w trybie art. 19 ust. 1 MAR.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do raportu.

Podstawa:

Art. 19 ust 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Pliki do pobrania