Raport ESPI nr 5/2023. Istotna informacja dotycząca nieruchomości

21.09.2023

W nawiązaniu do informacji przekazywanych w naszych raportach okresowych, Zarząd Internity S.A. chce poinformować, że wczoraj, 20 września 2023 roku, Rada Miasta Łodzi zatwierdziła odstępstwa od Planu miejscowego dla działki (której właścicielem jest spółka zależna emitenta T17 sp. z o.o.), co otwiera drogę do wystąpienia o pozwolenie na budowę budynku apartamentowego o powierzchni około 5500 PUM, zgodnie z projektem pracowni architektonicznej Konior Studio.

Zarząd podaje tę informację do wiadomości publicznej ze względu na jej potencjalny istotny wpływ na wyniki i sytuację majątkową Internity S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne