Raport ESPI nr 3/2023. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – częściowa zmiana

17.07.2023

W związku z Raportem bieżącym 3/2022 z 27 lipca 2022 roku dotyczącym zawarcia aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży działek w Całowaniu koło Warszawy oraz w związku z upływem terminu zawarcia umowy sprzedaży, Zarząd Internity S.A. uprzejmie informuje, że prowadzi negocjacje dotyczące przesunięcia terminu jej wykonania na początek przyszłego roku. Nie zawarcie umowy ostatecznej wynika z opóźnień w otrzymaniu przez Kupującego stosownych zgód administracyjnych.

Będziemy Państwa informować o rozwoju sytuacji, gdy dojdzie do przedłużenia terminu umowy lub, gdy negocjacje nie doprowadzą do jej zawarcia.

Zarząd podaje tę informację do wiadomości publicznej ze względu na jej potencjalny istotny wpływ na wyniki i sytuację majątkową Internity S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne