Kalendarz 2024

Terminy publikacji raportów okresowych

20.05.2024

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2023 rok

15.05.2024

Raport za I kwartał 2024 rok

12.08.2024

Raport za II kwartał 2024 rok

8.11.2024

Raport za III kwartał 2024 rok

14.02.2025

Raport za IV kwartał 2024 rok

Zobacz: Rok 2023