Kalendarz 2023

Terminy publikacji raportów okresowych

24.05.2023

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2022 rok

14.02.2023

Raport za IV kwartał 2022 rok

15.05.2023

Raport za I kwartał 2023 rok

10.08.2023

Raport za II kwartał 2023 rok

10.11.2023

Raport za III kwartał 2023 rok

14.02.2024

Raport za IV kwartał 2023 rok

Zobacz: Rok 2022