Kalendarz 2022

Terminy publikacji raportów okresowych

14.02.2022

Raport za IV kwartał 2021 rok

10.05.2022

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2021 rok

16.05.2022

Raport za I kwartał 2022 rok

10.08.2022

Raport za II kwartał 2022 rok

10.11.2022

Raport za III kwartał 2022 rok

14.02.2023

Raport za IV kwartał 2022 rok

Zobacz: Rok 2021