Kalendarz 2021

Wypłaty dywidendy

1.07.2021

Dzień dywidendy (dzień na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy)

7.07.2021

Dzień wypłaty dywidendy za 2020 rok

Terminy Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy

22.06.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Terminy publikacji raportów okresowych

7.05.2021

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2020 rok

20.05.2021

Nowa data publikacji raportu rocznego Emitenta za 2020 rok

26.05.2021

Nowa data publikacji raportu rocznego Emitenta za 2020 rok

12.02.2021

Raport za IV kwartał 2020 rok

30.04.2021

Raport za I kwartał 2021 rok

30.07.2021

Raport za II kwartał 2021 rok

3.11.2021

Raport za III kwartał 2021 rok

14.02.2022

Raport za IV kwartał 2021 rok

Zobacz: Rok 2020