Raport ESPI nr 4/2023. Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości – częściowa zmiana

21.07.2023

W nawiązaniu do Raportu nr 3/2023 Zarząd Internity S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 20 lipca 2023 podpisany został kolejny aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży wszystkich działek należących do Spółki w Całowaniu gmina Karczew. Strony ustaliły cenę sprzedaży na 19.489.589 złotych netto pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód administracyjnych przez Kupującego, a termin umowy przyrzeczonej został przesunięty na 31 marca 2024 roku. Zarząd podaje tę informację do wiadomości publicznej ze względu na jej potencjalny istotny wpływ na wyniki i sytuację majątkową Internity S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne