Raport ESPI nr 7/2021. Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży

29.10.2021

Zarząd Internity S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 28 października 2021 roku Spółka jako Sprzedająca zawarła Umowę przedwstępną sprzedaży („Umowa”) dotyczącą sprzedaży całej będącej w posiadaniu Spółki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Całowanie gmina Karczew („działka”). Postanowienia określają zamierzenia stron i określają warunki na jakich ma dojść do transakcji sprzedaży. Z tytułu zawarcia umowy Kupujący zobowiązał się do wpłaty zadatku w wysokości 1.000.000 PLN netto powiększone o VAT.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży będzie uzyskanie Warunków Zabudowy przez Kupującego, a także wszystkich innych niezbędnych zgód administracyjnych, a następnie uzyskanie Pozwolenia na budowę minimum 80.000 m2 powierzchni magazynowej lub produkcyjnej. Strony ustaliły, że umowa ostateczna powinna zostać zawarta do 15 stycznia 2023 roku.

W przypadku spełnienia warunków transakcji uzgodniona cena sprzedaży wynosi 15,7 MLN PLN lub 18,7 MLN PLN w zależności od spełnienia się zdarzeń opisanych w umowie.

Zarząd podaje tę informację do wiadomości publicznej ze względu na jej potencjalny istotny wpływ na wyniki i sytuację majątkową Internity S.A.