Raport ESPI

Rok 2016

Raport ESPI

9.12.2016

Raport ESPI nr 7/2016. Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia INTERNITY S.A.

Zobacz

Raport ESPI nr 7/2016. Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia INTERNITY S.A.

Raport ESPI

5.12.2016

Raport ESPI nr 6/2016. Oferta wykupu akcji własnych Internity S.A.

Zobacz

Raport ESPI nr 6/2016. Oferta wykupu akcji własnych Internity S.A.

Raport ESPI

1.12.2016

Raport ESPI nr 5/2016. LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH POWYŻEJ 5% GŁOSÓW NA NWZ

Zobacz

Raport ESPI nr 5/2016. LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH POWYŻEJ 5% GŁOSÓW NA NWZ

Raport ESPI

25.11.2016

Raport ESPI nr 4/2016. Informacja o zamiarze połączenia ze spółką zależną

Zobacz

Raport ESPI nr 4/2016. Informacja o zamiarze połączenia ze spółką zależną

Raport ESPI

30.06.2016

Raport ESPI nr 2/2016. WYKAZ AKCJONARIUSZY POWYŻEJ 5% NA WZA

Zobacz

Raport ESPI nr 2/2016. WYKAZ AKCJONARIUSZY POWYŻEJ 5% NA WZA

Rok 2015

Raport ESPI

30.11.2015

Raport ESPI nr 3/2015. NABYCIE ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI POW. 5%

Zobacz

Raport ESPI nr 3/2015. NABYCIE ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI POW. 5%

Raport ESPI

30.11.2015

Raport EBI nr 16/2015. NABYCIE ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI POW. 5%

Zobacz

Raport EBI nr 16/2015. NABYCIE ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI POW. 5%

Raport ESPI

24.06.2015

Raport ESPI nr 2/2015. WYKAZ AKCJONARIUSZY POWYŻEJ 5% NA WZA

Zobacz

Raport ESPI nr 2/2015. WYKAZ AKCJONARIUSZY POWYŻEJ 5% NA WZA

Rok 2013

Raport ESPI

27.06.2013

Raport ESPI nr 2/2013. INTERNITY SA-wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5%

Zobacz

Raport ESPI nr 2/2013. INTERNITY SA-wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5%