Raport ESPI nr 9/2017. Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZ Internity S.A.

11.08.2017

Zarząd Internity SA podaje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 sierpnia 2017 roku – w załączeniu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Pliki do pobrania