Raport ESPI nr 11/2017. Zawiadomienie o połączeniu INTERNITY S.A. ze spółką Myhome.pl Sp.z o.o.

11.12.2017

Zarząd Spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o połączeniu Spółki ze spółką Myhome.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejestrowego z dnia 28 listopada 2017 roku o rejestracji połączenia ze spółką Myhome.pl Sp. z o.o.

Połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Myhome.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) na Spółkę INTERNITY Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca, Emitent).

Emitent był jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej (posiadał 100% udziałów w kapitale). Połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta, nie uległ zmianie Statut Emitenta.

Połączenie zostanie rozliczone metodą łączenia udziałów.

Uchwała o połączeniu została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 sierpnia 2017 roku.

Zawiadomienia Emitenta o zamiarze połączenia ukazały się w postaci raportów bieżących ESPI nr 6/2017 w dniu 11 lipca 2017 roku oraz 7/2017 z dnia 27 lipca 2017.