Raport EBI nr 7/2014. INTERNITY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2014

15.05.2014

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2014 roku

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania