Raport EBI nr 4/2020. INTERNITY RAPORT JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ 2019

14.02.2020

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku

 

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania