Raport ESPI nr 5/2011. Projekty uchwał na NWZA zwołane na dzień 28 czerwca 2012 roku

1.06.2012

Zarząd INTERNITY SA podaje do wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERNITY SA zaplanowane na dzień 28 czerwca 2012 roku. Projekty uchwał wraz z informacją o liczbie akcji w obrocie w załączeniu. Raporty roczne zawierające sprawozdania będące przedmiotem zatwierdzenia przez NWZ oraz opinie i raporty biegłego rewidenta zostały opublikowane w raportach EBI nr 14/2012 i 15/2012 w dniu 31 maja 2012 roku.

Pliki do pobrania