Raport ESPI nr 2/2019. Wykup akcji własnych – OFERTA

15.03.2019

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) przekazuje ofertę zakupu akcji własnych Internity S.A.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust 1 MAR

Pliki do pobrania