Raport EBI nr 9/2013. INTERNITY SA projekty uchwał na ZWZA na dzień 27 czerwca 2013 roku

30.05.2013

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 27 czerwca 2013 r. na godz. 10.00.

Treść projektów uchwał w załączeniu.

Sprawozdania będące przedmiotem rozpatrzenia na ZWZA zostaną opublikowane w dniu 5 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna: Paragraf 4 ust. 2 pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania