Raport EBI nr 7/2012. RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2011 – GRUPA

14.02.2012

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania