Raport EBI nr 6/2013. Korekta raportu okresowego za I kwartał 2013 roku

16.05.2013

Zarząd INTERNITY SA podaje do wiadomości skorygowany raport jednostkowy za I kwartał 2013 roku.

Wskutek oczywistej omyłki pisarskiej w tabeli z Wybranymi danymi finansowymi z bilansu i rachunku zysków i strat (strona 9 raportu) podano błędne dane dotyczący przychodów ze sprzedaży za okres od dnia 1.01.do31.03.2013 roku.
Poprawne dane przychodów ze sprzedaży za I kwartał 2013 roku to 12 893 091,41 zł (było: 12 893 09,41).

W załączeniu skorygowany raport.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania