Raport EBI nr 5/2017. INTERNITY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2017

15.05.2017

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania