Raport EBI nr 5/2012. Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku

30.01.2012

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku:

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2011 rok – 31 maja 2012 roku

Raport za IV kwartał 2011 rok – 14 lutego 2012 roku
Raport za I kwartał 2012 rok – 15 maja 2012 roku
Raport za II kwartał 2012 rok – 14 sierpnia 2012 roku
Raport za III kwartał 2012 rok – 14 listopada 2012 roku
Raport za IV kwartał 2012 rok – 14 lutego 2013 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.