Raport EBI nr 4/2016. Podpisanie istotnej umowy przez spółkę zależną

8.04.2016

Zarząd INTERNITY SA z siedzibą w Warszawie informuje o zawarciu istotnej umowy handlowej przez spółkę zależną Prodesigne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie. Podpisano 3 umowy, w których zakres wchodzi dostawa materiałów do wykonania robót budowlanych, wykonanie robót wykończeniowych w części wspólnej inwestycji oraz w określonych lokalach. Łączna wartość umów wynosi 3 722 tys. złotych. Usługi określone w umowie będą realizowane w 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.