Raport EBI nr 4/2015. INTERNITY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015

15.05.2015

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania