Raport EBI nr 27/2012. INTERNITY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2012

5.11.2012

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania