Raport EBI nr 23/2012. INTERNITY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA II KWARTAŁ 2012

14.08.2012

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2012 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania