Raport EBI nr 15/2018. INTERNITY S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2018

31.07.2018

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny  za II kwartał 2018 roku

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania