Raport EBI nr 15/2013. RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2013

14.08.2013

Zarząd INTERNITY SA podaje do publicznej wiadomości Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania