Raport EBI nr 14/2014. Powołanie Członków Rady Nadzorczej INTERNITY SA

1.07.2014

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o powołaniu Rady Nadzorczej Internity SA na nową 3-letnią kadencję [kadencja wygasa 30.06.2017 roku]

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

1) Katarzyna Jasińska
2) Paweł Koziński
3) Bartosz Hamera
4) Hubert Bojdo
5) Andrzej Ziemiński

Członkowie: pani Katarzyna Jasińska, pan Paweł Koziński, Bartosz Hamera, Hubert Bojdo powołani zostali na członków Rady Nadzorczej w wyniku wykonania uprawnień osobistych akcjonariuszy:
– Pan Bartosz Hamera – akcjonariusz BATNA TRADING Limited (na podstawie uprawnienia określonego w Artykule 12 ust. 2 pkt b) lit. (i) Statutu Spółki Internity S.A.)
– Pani Katarzyna Jasińska oraz Pan Hubert Bojdo – akcjonariusz PMJ Properties Grupiński Spółka Jawna (na podstawie uprawnienia określonego w Artykule 12 ust. 2 pkt b) lit. (ii) Statutu Spółki Internity S.A.)
– Pan Paweł Koziński – akcjonariusz Piotr Koziński (na podstawie uprawnienia określonego w Artykule 12 ust. 2 pkt b) lit. (iii) Statutu Spółki Internity S.A.)

Członek Rady Nadzorczej pan Andrzej Ziemiński zostały wybrany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 roku (na podstawie uprawnienia określonego w Artykule 12 ust. 2 pkt b) lit. (iv) Statutu Spółki Internity S.A.).

W załączeniu dokument z informacją o członkach Rady Nadzorczej.

Pozostałe informacje o członkach Rady Nadzorczej [zgodnie z par. 10 ust 20 Załącznika 1 do Regulaminu ASO] spółka opublikuje niezwłocznie po ich uzyskaniu od członków Rady.

Podstawa prawna: Paragraf 3 ust. 2 pkt.11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.