Raport EBI nr 13/2018. Powołanie członków Zarządu Internity S.A.

20.06.2018

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6 lokal 6 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o powołaniu Zarządu Internity SA na kolejną kadencję

Rada Nadzorcza Internity SA w dniu 15 czerwca 2018 roku  podjęła Uchwałę sprawie powołania zarządu Internity SA na kolejną kadencję.

W skład Zarządu wchodzą:

– Piotr Krzysztof Grupiński – Prezes Zarządu

– Piotr Robert Koziński – Wiceprezes Zarządu

Informacje o członkach Zarządu w załączeniu.

Podstawa prawna: Paragraf 3 ust. 1 pkt.7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania