Raport EBI nr 12/2019 Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 26 czerwca 2019 roku

26.06.2019

Zarząd INTERNITY S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 (w załączeniu).

Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad (nie było uchwał  objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez walne zgromadzenie).

Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Zarząd informuje, że nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7, 7a, 8, 9 – Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect

Pliki do pobrania