Raport EBI nr 1/2022. Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

28.01.2022

Zarząd INTERNITY S.A. podaje do wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2021 rok – 10 maja 2022 roku

 

Raport za IV kwartał 2021 rok – 14 lutego 2022 roku

Raport za I kwartał 2022 rok – 16 maja 2022 roku

Raport za II kwartał 2022 rok – 10 sierpnia 2022 roku

Raport za III kwartał 2022 rok – 10 listopada 2022 roku

Raport za IV kwartał 2022 rok – 14 lutego 2023 roku

 

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.