Raport ESPI nr 6/2021. Zawarcie Porozumienia o zmianie postanowień Term Sheet

24.08.2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2021 z dnia 27 maja 2021 r. o zawarciu Term Sheet dotyczącego sprzedaży nieruchomości Zarząd Internity S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 24 sierpnia 2021 roku Spółka zawarła Porozumienie o zmianie postanowień Term Sheet („TS”) dotyczące:

– wydłużenia okresu badania due diligence Nieruchomości z 3 (trzech) do 4 (czterech) miesięcy (licząc od dnia podpisania Term Sheet)

– wydłużenia przyznanego w Term Sheet Inwestorowi II terminu wyłączności negocjacyjnej do dnia 30 września 2021 r.