RAPORT ESPI nr 7/2019. Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

9.05.2019

Zarząd Internity SA informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Internity SA podziału zysku netto za 2018 rok w wysokości 1 168 tys. złotych w ten sposób, że zysk netto w części równej 1 024 tys. złotych zostanie przeznaczony do podziału między akcjonariuszy jako dywidenda _po 13 groszy na 1 akcję.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne