Raport ESPI nr 6/2016. Oferta wykupu akcji własnych Internity S.A.

5.12.2016

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok.6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) przekazuje ofertę wykupu akcji własnych Internity SA wraz z regulaminem wykupu.