Raport ESPI nr 6/2019. Zmiana stanu posiadania Akcjonariusza- zawiadomienie

16.04.2019

Zarząd INTERNITY SA informuje, że otrzymał od akcjonariuszy działających w ramach Porozumienia zawiadomienie o zmianie stanu posiadania oraz zwiększeniu udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Internity SA.

W związku z nabyciem akcji w dniu 10 kwietnia 2019 roku, zaangażowanie Stron Porozumienia uległo zwiększeniu  powyżej 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Przed zmianą Strony Porozumienia posiadały łącznie 819.931 akcji  INTERNITY, które stanowiły 9,98% udziału w kapitale i dawały prawo do 819.931 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 9,98 % w głosach na walnym zgromadzeniu.

W wyniku nabycia Strony Porozumienia posiadają 880.000 akcji  INTERNITY, które stanowią 10,71 % udziału w kapitale i dają prawo do 880.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 10,71 % w głosach na walnym zgromadzeniu.

 

Zawiadomienie w załączeniu.

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Pliki do pobrania