Raport ESPI nr 6/2011. Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2012 roku

3.06.2012

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2012 r. na godz. 10.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść ogłoszenia o zwołaniu w załączeniu. Raporty roczne zawierające sprawozdania będące przedmiotem rozpatrzenia i zatwierdzenia przez ZWZ zostały opublikowane w dniu 31 maja 2012 roku. Niniejszy raport jest korektą raportu nr 4/2012 oraz 5/2012 (w których to raportach błędnie wskazano typ Walnego Zgromadzenia)

Pliki do pobrania