Raport ESPI nr 5/2019. Zmiana stanu posiadania Akcjonariusza – zawiadomienie

29.03.2019

Zarząd INTERNITY SA informuje, ze otrzymał od akcjonariusza RUBICON PARTNERS SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania oraz zmniejszeniu udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Internity SA.
W związku ze zbyciem 340 000 akcji _4,14%_ w dniu 26 marca 2019 roku _data rozliczenia 26 marca 2019_ w wyniku ogłoszonej przez spółkę INTERNITY SA z siedzibą w Warszawie oferty skupu akcji własnych, zaangażowanie spółki RUBICON PARTNERS uległo zmniejszeniu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Przed zbyciem spółka RUBICON PARTNERS posiadała 430 252 akcje INTERNITY, które stanowiły 5,24 % udziału w kapitale i dawały prawo do 430 252 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,24 % w głosach na walnym zgromadzeniu.

W wyniku zbycia spółka RUBICON PARTNERS posiada 90 252 akcje INTERNITY, które stanowią 1,10 % udziału w kapitale i dają prawo do 90 252 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 1,10 % w głosach na walnym zgromadzeniu.
Zawiadomienie w załączeniu.

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Pliki do pobrania