Raport ESPI nr 4/2011. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 28 czerwca 2012 roku

1.06.2012

Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2012 r. na godz. 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA w załączeniu.

Pliki do pobrania