Raport ESPI nr 3/2020. Zawarcie aneksu do umowy kredytowej – zwiększenie finansowania

2.06.2020

Zarząd Internity SA (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu Aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach a Emitentem. W wyniku tego aneksu została zwiększona wartość finansowania do 13 500 tys. złotych oraz wydłużony okres finansowania na kolejne 24 miesiące. Kredyt zabezpieczony jest na majątku Spółki w następujący sposób:

– hipoteka łączna na nieruchomościach (nieruchomości gruntowe w miejscowościach Karczew i Całowanie oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul. Łuckiej w Warszawie),

– zastawie na zapasach magazynowych Spółki.

Zarząd zdecydował się na publikację powyższej informacji z uwagi na istotną wartość kredytu, zwiększenie zabezpieczeń na majątku oraz ważność tego finansowania dla sytuacji gospodarczej i finansowej, a także możliwości dalszego rozwoju.