Raport ESPI nr 3/2019. Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

26.03.2019

Zarząd INTERNITY SA realizując uchwałę nr 18 NWZ INTERNITY SA z dnia 18 czerwca 2018 roku informuje, że w dniu 26 marca 2019 roku Spółka INTERNITY SA nabyła łącznie 340 000 sztuk akcji własnych po cenie 1,50 zł za jedną akcję o łącznej wartości 510 000,00 zł. Nabyte akcje stanowią 4,14% łącznej ilości akcji Spółki i dają prawo do 4,14% głosów na WZA Spółki. Spółka nie będzie uprawniona do wykonywania prawa głosu z nabytych akcji.

W ramach Oferty Zakupu Akcji Spółki INTERNITY złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 430 252 sztuk akcji. Wobec powyższego stopa redukcji wynosiła 26,54%.

Proces nabycia akcji przebiegał zgodnie z ogłoszoną przez Spółkę  w dniu 15 marca 2019 roku publiczną Ofertą Zakupu Akcji Spółki INTERNITY SA, opublikowaną pod adresem   https://inwestor.internity.pl/odkup-akcji-2019-03,133,1.html.

Po nabyciu akcji wskazanych w niniejszym komunikacie Spółka posiada 340 000 sztuk akcji własnych stanowiących 4,14% łącznej ilości akcji dających prawo do 4,14% głosów na WZA Spółki. Spółka nie będzie uprawniona do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne